Bestuur

op de foto van links naar rechts:
achterste rij: René Verlaan (penningmeester), Zilpa Nap (algemeen adjunct), Bert Vlot, Liesbeth Tonus, Pieter van der Mel
voorste rij: Daniëlle de Wit, Ellen Oudshoorn (secretaris), Annet Zwaneveld (voorzitter)

Het bestuur van de Eben-Haëzer school heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs. De dagelijkse leiding van de school is toegewezen aan de directie en elke groepsleraar is in eerste instantie verantwoordelijk voor de eigen groep.

Het bestuur bestaat uit acht vrijwilligers die gemachtigd zijn om besluiten te nemen. Het bestuur wordt verkozen uit de leden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Kamerik.

Contact/mailadres bestuur: secretariaat@ebenhaezerkamerik.nl.