Bestuur

vlnr
 
Krijn Dirk Verbruggen
Daniëlle de Wit
René Verlaan (Voorzitter)
Zilpa Nap (secretaris)
Jan van Maanen
Pieter van der Mel
Bert Vlot
Jochem van der Meer (penningmeester)

Het bestuur van de Eben-Haëzer school heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs. De dagelijkse leiding van de school is toegewezen aan de directie en elke groepsleraar is in eerste instantie verantwoordelijk voor de eigen groep.

Het bestuur bestaat uit acht vrijwilligers die gemachtigd zijn om besluiten te nemen. Het bestuur wordt verkozen uit de leden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Kamerik.

Contact/mailadres bestuur: secretariaat@ehkamerik.nl.