Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6! Juf Lizanne en juf Rianne zijn de leerkrachten van deze groep.

school

Onze Streetwisedag!

Voor de foto’s van ons korfbaltoernooi en het schoolreisje, zie foto-album.

Onze volgende leuke dag wordt 7 juli. Dan trouwt juf Lizanne!!!

Plaatje 2Kanjertraining:

Op school houden we ons aan de kanjerafspraken. Dit zijn de afspraken:
– We vertrouwen elkaar
– We helpen elkaar
– We werken samen
– We hebben plezier
– We doen mee

We gaan nog verder met te leren hoe je elkaar complimenten geeft. Ook leren we molvragen te stellen, dat betekent dat je doorvraagt op wat iemand vertelt. Onze laatste oefening daarin ging over vertellen welk dier je graag zou willen zijn.

Zending 19,00 Euro
Flessen 21 Stuks

Maandag

Dinsdag

27-06-2017

Bijbeltekst Romeinen 12 vers 9 en 10
(niet verplicht)

Woensdag 

Donderdag  

Vrijdag