Kanjertraining

Kanjertraining

Op onze school worden lessen uit de Kanjertraining gegeven.

In deze lessen willen we kinderen onder de aandacht brengen hoe ze in verschillende situaties kunnen reageren. Bijvoorbeeld als ze een ander spel willen spelen dan een ander kind of als ze gepest worden. We leren kinderen dan wat ze moeten doen. Leerlingen leren zo steeds meer na te denken over hun sociaal functioneren (in de groep). Dat gebeurt in samenspraak met hun klasgenoten en de leerkracht.

De meeste kinderen willen dat hun ouders en leerkrachten trots op ze zijn en dat ze sociaal worden aanvaard door hun klasgenoten. In de Kanjerlessen krijgen deze leerlingen van hun klasgenoten te horen: “Ga zo door, je bent te vertrouwen; je bent vriendelijk; je doet stoer op een prettige manier; je doet leuk op een aardige manier.” Het geeft de kinderen zelfvertrouwen: ik word gewaardeerd door mijn klasgenoten!

In elke groep worden weer andere thema’s, aangepast aan de leeftijd en het sociaal functioneren, behandeld. We denken aan: De kanjerafspraken, gevoelens wat zijn dat?, vertrouwen, jezelf zijn, kritiek/ complimenten geven en ontvangen enz.

We vinden het fijn dat u als ouder ook weet aan welk thema we de komende periode gaan werken. Het is goed als u als ouder er ook naar informeert. Door middel van vragen kunt ook u een gesprek met uw kind erover voeren: “Met welk onderwerp zijn jullie bezig? Wat voor oefeningen hebben jullie gedaan? Hoe vond je dat?”

Als u doorklikt naar de groep van uw kind, vindt u onder ‘kanjertraining’ welk thema op dit moment behandeld wordt in die groep.

We hopen ook zo op een goede samenwerking tussen school en thuis!