Onze school

Identiteit

Op de Eben-Haëzer geven we onderwijs vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing. We willen de kinderen normen en waarden bij brengen die we ontlenen aan de Bijbel. Het geloof is de basis van waaruit we als leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan. Door dagopeningen en vieringen willen we handen en voeten geven aan onze christelijke identiteit. In elke groep beginnen we de dag met gebed en het zingen van liederen. Drie keer in de week vertelt de leerkracht een Bijbelverhaal, op de andere dagen wordt er gezongen of een verwerking gedaan.

De naam van onze school is ontleend uit het Bijbelboek Samuël. Als het volk Israël de vijand overwonnen heeft, richt Samuël een gedenkteken op ter ere van God en ter bemoediging van het volk Israël. Het gedenkteken geeft hij de naam Eben-Haëzer, wat ‘steen van hulp’ betekent. ‘Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen,’ belijdt Samuël. In dat vertrouwen willen we onze dagelijkse onderwijspraktijk invulling geven.

Ouders nodigen we aan het begin van het jaar uit voor de startdienst. Later in het jaar vieren we samen met ouders en leerlingen de christelijke feesten als Kerst, Pasen en Pinksteren. Wilt u actief meebidden voor de school? Dan kunt u zich aansluiten bij de gebedsgroep die één keer per maand op donderdagochtend bij elkaar komt.

Missie en visie

Geloven in én met kinderen: dat zijn de twee belangrijkste pijlers van onze school.

We geloven in de unieke gaven van elk kind en willen individuele talenten ontwikkelen door het creëren van een optimale leer- en werkomgeving. Ons doel is ieder kind tot zijn recht te laten komen, zowel sociaal, emotioneel als cognitief. Daarnaast willen we de leerlingen in de dagelijkse schoolpraktijk laten zien wat het betekent om christen te zijn. Door dagopeningen en vieringen willen we leerlingen toerusten en met elkaar het geloof beleven.