Verrekijkers en Smarties

Verrekijkers:

Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben op bepaalde gebieden komen 1 x in de week (in groepjes van 2-4) op dinsdag bij juf Corrie van Vliet om te werken, een uitleg te krijgen of een spel te spelen. Het werk dat ze meekrijgen kunnen de leerlingen zelf in de weektaak maken.
We werken met de volgende materialen:
Zinder, Sterrenwerk (rekenen, Engels), Spellingkampioen, Slagwerk (rekenen, taal) en Rekentijgers.

Een aantal leerlingen die meedoen aan de Kangoeroewedstrijd oefenen hiervoor ook met juf Corrie.

Wij doen mee met de Kangoeroewedstrijd! Leuk nieuws: wij hebben een prijzenpakket gewonnen voor de school! We hebben een doos vol leuke, uitdagende spellen gekregen:-)

Smarties:

Leerlingen die over de hele linie extra uitdaging nodig hebben komen elke woensdag bij elkaar om samen te leren, werken, onderzoeken, praten, maken, luisteren en te vertellen.
Dit doen ze onder leiding van juf Marjo of juf Corrie.

De volgende thema’s hebben ze behandeld:

  • Leonardo da Vinci
  • Olympische Spelen
  • China
  • Vulkanen
  • Programmeren

Verder doen ze mee met de volgende wedstrijden:

Beverwedstrijd. Een informaticawedstrijd om leerlingen kennis te laten maken met informatica.
Kangoeroewedstrijd. Een reken- en wiskundewedstrijd.