Verrekijkers en Smarties

Verrekijkers:

Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben op bepaalde gebieden komen 1 x in de week (in groepjes van 2-4) op dinsdag bij juf Corrie van Vliet om te werken, een uitleg te krijgen of een spel te spelen. Het werk dat ze meekrijgen kunnen de leerlingen zelf in de weektaak maken.
We werken met de volgende materialen:
Zinder, Sterrenwerk (rekenen, Engels), Spellingkampioen, Slagwerk (rekenen, taal) en Rekentijgers.

Een aantal leerlingen die meedoen aan de Kangoeroewedstrijd oefenen hiervoor ook met juf Corrie.

Hier zijn de leerlingen de Beverwedstrijd aan het maken

Smarties:

Leerlingen die over de hele linie extra uitdaging nodig hebben komen elke woensdag bij elkaar om samen te leren, werken, onderzoeken, praten, maken, luisteren en te vertellen.
Dit doen ze onder leiding van juf Marjo.

De volgende thema’s hebben ze behandeld:

Politiek
Spanje
Formule van Pick
Noordpool
Vrede
Het menselijk lichaam

Verder hebben ze meegedaan met de volgende wedstrijden:

Beverwedstrijd. Een informaticawedstrijd om leerlingen kennis te laten maken met informatica.
Kangoeroewedstrijd. Een reken- en wiskundewedstrijd.

Hieronder een aantal foto’s om u een impressie te geven:

Politiek. Prinsjesdag!

Wethouder de Weger kwam ons vertellen over zijn boeiende werk.