Voor ouders

Aanmelden nieuwe leerlingen

Overweegt u om uw kind naar de Eben-Haëzerschool te laten gaan? Maakt u dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directeur, Annelies van Zoelen,  via het contactformulier of  telefonisch 0348-401375. U bent van harte welkom!

Ook is er op donderdag 15 februari de mogelijkheid om tussen 9.00 en 11.30 uur (vrijblijvend) een kijkje te komen nemen in groep 1.  Van harte welkom!

Op dinsdag 13 maart hebben we een informatie-avond van 20.00-21.00 uur. Aanmelden mag, maar hoeft niet. U bent harte welkom!

Ook is er dan de mogelijkheid om vragen te stellen aan de directeur.

P.S. onderaan onze homepage staat een filmpje met een inkijkje in onze school.

MR

De Medezeggenschapsraad wil de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk behartigen. De raad bestaat uit twee teamleden en drie ouders. De MR heeft instemmings- en adviesrecht in allerlei zaken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de huisvesting van de school, de schoolbegroting, en de algemene gang van zaken in en om de school. Ook heeft de MR het recht om initiatieven te nemen.

De raad komt regelmatig bijeen. De MR brengt meestal in oktober een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het MR-reglement en de notulen liggen ter inzage op school. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de MR. Ouders en leerlingen kunnen altijd een beroep doen op onze MR. Uw vragen en/of opmerkingen worden zorgvuldig behandeld.

MR Bestanden

Over ons

OR

De ouderraad (OR) geeft het team ondersteuning bij activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden. Koningsdag, projectavonden, sportdagen, de kerstvieringen; het zijn allemaal voorbeelden van activiteiten waar de OR nauw bij betrokken is. De OR komt zeven keer per jaar bij elkaar om activiteiten te bespreken en nieuwe ideeën te bedenken. Door het uitwisselen van ideeën ontstaat er elk jaar weer een verrassend scala aan activiteiten voor leerlingen en ouders.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad vergadert zo’n 8-10 keer per jaar. Onderwerpen worden door kinderen of door de directeur/leerkrachten aangedragen. We praten bijvoorbeeld over (de inrichting) van het schoolplein, het toiletgebruik, maar ook over verkeer. Op deze manier hebben kinderen van de school inspraak in de school en leren zij verantwoordelijkheid nemen.

Groepsouders

Elke groep heeft een groepsouder die praktische ondersteuning biedt bij de activiteiten in de desbetreffende groep. Zoals bijvoorbeeld het afscheidsfeest van groep 8, vervoer bij excursies en thema-activiteiten. De groepsouder is voor de leerkracht het eerste aanspreekpunt bij het organiseren van ouderhulp bij groepsactiviteiten. De groepsouder denkt actief mee met de leerkracht over de activiteiten die het hele schooljaar plaatsvinden in de groep en coördineert de benodigde hulp door contact te leggen met andere ouders. Op deze manier stimuleren ouders elkaar tot meer betrokkenheid bij de school.

DaVinci voor thuis -

 

www.davincivoorthuis.nl

Hier vindt u tips voor gesprekken, boeken, films, spellen en uitjes voor u en uw kind die aansluiten bij de thema’s van DaVinci op school. Wij wensen u en uw kind veel inspiratie en plezier samen!

Dit schooljaar werken we met deze thema’s:

  • Middenbouw: Wie ben ik, Samen op de wereld, De wereld in de toekomst
  • Bovenbouw: Egyptenaren, Grieken & Romeinen, Middeleeuwen
  • Projectweek met de hele school: Over Polen & Planeten

Calendar

< Februari 2018 >
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12Levend Water H6-8 all day
13 14Werkwoordspelling 9 t.t. all day
15 16Engels 1e kolom all day
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28